เป้าหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม


แทปไลน์มุ่งมั่นปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

(No lost time injury record for employees)

ครบ 13 ล้านชั่วโมง-คน แล้วเมื่อ 23 มีนาคม 2566 (เริ่มนับสถิติตั้งแต่ 1 มกราคม 2538)

และมีเป้าหมายที่จะปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานให้ครบ

14 ล้านชั่วโมง-คน

ปี พ.ศ. 2568