ร่วมงานกับเรา


Electrical Engineer 1 ตำแหน่ง

 • ประจำลำลูกกา
 • *** URGENTLY REQUIRED **

  CAREER OPPORTUNITIES

  WITH OIL  PIPELINE  TRANSPORTATION COMPANY

  THAI PETROLEUM PIPELINE CO., LTD. is one of Thailand’s first organizations introducing oil transport through pipelines. Our distributions begin from Refineries at Sriracha/Map Ta Phut to our two oil terminals at Lumlukka and Saraburi. Our shareholders are the seven major oil   companies namely PTTOR, ESSO, SHELL, CHEVRON, THAIOIL, Q8 and SUSCO. We offer challenging jobs, good career development, attractive salaries and benefits-welfare schemes comparable with other major oil companies. Now  we are looking for an energetic and capable person to fill in the following position:-

   

  Electrical Engineer

  • Age 23 - 27 years old
  • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering (Power) or related fields
  • 1-3 year experience in Maintenance i.e Substation (HV), Motor (100 KW up)
  • Good Project Management skill and Knowledge of Planning and Preventive/Corrective Maintenance such as Substation, Motor, UPS ie.
  • Good Computer literacy in Ms Office (Word, Excel and Power Point)
  • Good command of written and spoken English
  • Positive attitude to work and have a good relationship
  • Be able to drive a car and have a driving license
  • Location work at  Lumlukka Pathumthani  

   

  **** pleasant personality and good human relations.*****

  Interested person please send your application and resume starting details of education, work experience and transcript, present salary and expected salary a recent photo via:

  Human Resources  Manager

  THAI PETROLEUM PIPELINE CO., LTD.

  2/8 Moo 11, Lumlukka Road, Ladsawai, Lumlukka, Pathumthani 12150   

  Tel: 02-0349199 Ext. 1131 Fax: 02-0349160      

   

   

   

  ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติย่อ วุฒิการศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่

  ·       Email : nitiporn@thappline.co.th หรือมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท หรือส่งจดหมายมาที่

  ·       ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)

  บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด 2/8 หมู่ 11 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

  Tel: 02-9919130-59 ต่อ 1131, 089-9604221


พนักงานธุรการด้านสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง

 • ลำลูกกา
 • พนักงานธุรการด้านสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ( CPA Admin) 1 ตำแหน่ง

  • เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีความประสงค์รับบุคลากรเข้าร่วมงาน

  โดยจ้างงานผ่าน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)  ในตำแหน่งพนักงานธุรการด้านสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ (CPA Admin) 

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี  สาขานิเทศศาสตร์ /บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน/การจัดกิจกรรมด้าน Organizer งานชุมชน
  • สามารถทำงาน PR เขียนข่าว Content ได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word , Excel, หรือ Power Point, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด และการเขียนได้เป็นอย่างดีทั้งไทยและอังกฤษ
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจที่จะเรียนรู้ มีความกระตือรือค้นในการทำงาน
  • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบรักษาดินแดน (รด.)
  • ประจำทำงานที่คลอง 4 ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี/สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 7.30-16.30 น.

   

   

  ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติย่อ+วุฒิการศึกษา+เอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่

  • Email : nitiporn@thappline.co.th หรือมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท

  • หรือส่งจดหมายมาที่ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน) บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

  2/8 หมู่ 11 ถ. ลำลูกกา ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150

  โทรศัพท์ 0-2991-9130 , 0-2533-2190 ต่อ 1131, 089-9604221 โทรสาร 0-2533-2186


ผู้ช่วยกฎหมาย 1 ตำแหน่ง

 • ประจำลำลูกกา
 • เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีความประสงค์รับบุคลากรเข้าร่วมงาน

  โดยจ้างงานผ่าน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)  ในตำแหน่งผู้ช่วยกฎหมาย

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-27 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร์
  • สามารถติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word , Excel, หรือ Power Point ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด และการเขียนได้เป็นอย่างดีทั้งไทยและอังกฤษ
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
  • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบรักษาดินแดน (รด.)
  • ประจำทำงานที่คลอง 4 ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 7.30-16.30 น.

   

                  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูล และสมัครได้ที่คลังน้ำมันลำลูกกาหรือส่งใบสมัครมาที่     บริษัท   ท่อส่งปิโตรเลียมไทย   จำกัด     2/8   หมู่ 11  ถ. ลำลูกกา ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150  โดยจ้างงานผ่าน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA   โทรศัพท์ 02-0349199, 0-2533-2190   ต่อ 1131, 064-8244656 โทรสาร 0-2533-2186   หรือส่งทาง E-Mail มาที่

   

   


ฝากประวัติ 1 ตำแหน่ง

 • ฝากประวัติ
 • ท่านที่สนใจสามารถกรอกประวัติและตำแหน่งงานที่สนใจเพื่อฝากประวัติได้ที่นี่  หรือส่ง Email สมัครงานมาที่

  ·       Email : nitiporn@thappline.co.th   

  ·       หรือส่งจดหมายมาที่ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล  (สมัครงาน)    บริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย   จำกัด    2/8   หมู่ 11    ถ. ลำลูกกา   ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา       จ. ปทุมธานี 12150       โทรศัพท์ 0-20349199   ต่อ 1131, 064-8244656  โทรสาร 0-2533-2186   


IS Analyst / Programmer 1 ตำแหน่ง

 • ประจำคลังลำลูกกา
 • *** URGENTLY REQUIRED **

  CAREER OPPORTUNITIES

  WITH OIL  PIPELINE  TRANSPORTATION COMPANY

  THAI PETROLEUM PIPELINE CO., LTD. is one of Thailand’s first organizations introducing oil transport through pipelines. Our distributions begin  from Refineries at Sriracha/Map Ta Phut to our two oil terminals at Lumlukka and Saraburi.  Our shareholders  are  seven major oil companies namely OR, ESSO, SHELL, CHEVRON,THAIOIL, Q8,  and SUSCO.  We offer challenging jobs, good career development, attractive salaries and benefits-welfare schemes comparable with other major oil companies,  Due to our rapid growth we are looking for energetic and capable person to fill in the following position:-

            IS Analyst / Programmer

  ·        Age not over 30 years.

  ·        Bachelor/Master Degree in Computer Science, Computer Engineering or related fields.

  ·        0 - 5  years’ experience ability analysis  and    design system in   Programming VB.Net,  ASP.Net Core MVC C#, SQL Server)

  ·        Should have knowledge of frontend development with Angular and understand the frontend of the bootstrap framework and use npm

  ·        Knowledge of MSSQL database systems and OPP system development and OR-Mapping model management with Entity framework and Version Control Basic

  ·        Set up Computer Systems and Network Communication/Network Security (If any)

  ·        Good command of written and spoken English

  ·        Positive attitude and have a good human relationship

  ·        Work at Lumlukka Pathumthani

  Job Description

  ·          Administration and troubleshooting IT applications

  ·          Develop in-house applications

  ·          Database management

  ·          Web master

  **** pleasant personality and good human relations.*****

  Interested person please send your application and resume starting details of education, work experience and transcript, present salary and expected salary a recent photo via:

  ·        E-Mail to : nitiporn@thappline.co.th OR Mail to

  ·        Sansida  Bhimolratana

  Human Resources  Manager

  THAI PETROLEUM PIPELINE CO., LTD.

  2/8 Moo 11, Lumlukka Road, Ladsawai, Lumlukka, Pathumthani 12150  

              Tel: 02-0349199 Ext. 1131, 064-8244656 Fax: 02-0349160                            


Page 1 of 1