ร่วมงานกับเรา


เจ้าหน้าที่วางแผนการส่งน้ำมัน (Scheduling Officer) 1 ตำแหน่ง

 • ประจำลำลูกกา
 •  เจ้าหน้าที่วางแผนการส่งน้ำมัน (Scheduling Officer)  ประจำคลังน้ำมันลำลูกกา ( 1 อัตรา)

  •    - อายุ 21-35 ปี  (ชาย-หญิง)  ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ จบรักษาดินแดง (รด.)
  •    - วุฒิ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ควบคุม การบริหารการขนส่ง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  •    - หากมีวุฒิปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ หรือมีประสบกาณ์ทำงานด้านวางแผนในอุตสาหกรรมน้ำมัน จะพิจารณาเป็นพิเศK
  •    - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word, Excel หรือ Power Point ได้เป็นอย่างดu
  •    - มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลภาษาอังกฤษทั้งการพูด และการเขียนได้เป็นอย่างดี   
  •    - มีผลการสอบ TOEIC (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  •    - มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

  รายละเอียดของงานโดยย่อ

  •    - วางแผนและจัดทำแผนตามตารางขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อจากต้นทางถึงปลายทาง
  •    - ติดตามและตรวจเช็คการปฎิบัติการระบบการปั๊มน้ำมันให้เป็นไปตามตารางการขนส่งน้ำมัน
  •    - สรุปการปั๊มน้ำมันประจำเดือน
  •    - ติดต่อประสานงานกับโรงกลั่น และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  •    - ทำงาน จ-ศ หยุด ส-อา

   

  ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติย่อ วุฒิการศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่

  ·       Email : nitiporn@thappline.co.th หรือมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท หรือส่งจดหมายมาที่

  ·       ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)

  บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด 2/8 หมู่ 11 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

  Tel: 02-9919130-59 ต่อ 1131, 089-9604221

   

  สามารถกรอกใบสมัครตาม Link ข้างล่าง

  https://forms.gle/8Wd2JyzbF6n3PU7dA

  *** ยกเลิกการใช้งานปุ่มสมัครงานด้านล่าง***


เจ้าหน้าที่ควบคุมท่อส่งน้ำมัน (Pipeline Controller) 4 ตำแหน่ง

 • .ประจำสระบุรี
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมท่อส่งน้ำมัน (Pipeline Controller)  ประจำคลังน้ำมันสระบุรี (หลายอัตรา)

  • - อายุ 21-27 ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ จบรักษาดินแดง (รด.)
  • - วุฒิ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/ เครื่องมือวัด/ เครื่องกล/อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • - หากมีประสบการณ์เคยทำงานซ่อมบำรุงเครื่องกล ระบบไฟฟ้า เครื่องมืดวัด หรือฝ่ายปฏิบัติการในงานอุตสาหกรรมน้ำมัน หรือเคยทำงานเกี่ยวกับ SCADA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • - สามารถทำงานเป็นกะ และปฎิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่นได้
  • - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word, Excel หรือ Power Point ได้เป็นอย่างดี
  • - มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลภาษาอังกฤษทั้งการพูด และการเขียนได้เป็นอย่างดี
  • - มีผลการสอบ TOEIC (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • - มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • - สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • - ไม่กลัวความสูง/ ไม่สูบบุหรี่
  • - สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี
  • - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ Self-control
  • - ให้ความเคารพผู้อื่นและทำงานเป็นทีม
  • - มีสำนึกความปลอดภัย

   

  รายละเอียดของงานโดยย่อ

  • - ควบคุมการรับส่งน้ำมันทางท่อจากต้นทางถึงปลายทาง
  • - ติดต่อประสานงานกับโรงกลั่น และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • - ทำงานตามตารางกะ

   

  ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติย่อ+วุฒิการศึกษา+เอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่

  • Email : nitiporn@thappline.co.th   หรือมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  • หรือส่งจดหมายมาที่ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล  (สมัครงาน)    บริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย   จำกัด    2/8   หมู่ 11    ถ. ลำลูกกา   ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา       จ. ปทุมธานี 12150       โทรศัพท์ 0-20349199   ต่อ 1131, 064-8244656  โทรสาร 0-020349160  

   

   

           สามารถกรอกใบสมัครตาม Link ข้างล่าง

  https://forms.gle/8Wd2JyzbF6n3PU7dA

  *** ยกเลิกการใช้งานปุ่มสมัครงานด้านล่าง***

   


Page 1 of 1