ร่วมงานกับเรา


ช่างเทคนิคสถานีสูบจ่ายน้ำมัน (Technician) 1 ตำแหน่ง

 • ประจำมาบตาพุด
 •  ช่างเทคนิคสถานีสูบจ่ายน้ำมัน (Technician)  ประจำมาบตาพุด จ.ระยอง

  • อายุ 22-27 ปี
  • วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้า เครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิคส์  เครื่องกล หรือสาขาช่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หากมีประสบการณ์หรือเคยทำงานด้านปิโตรเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                 
  • สามารถทำงานกะ/มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ภาษาอังกฤษพอสมควร
  • มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ จบรักษาดินแดน (รด.)
  • ไม่กลัวความสูง/ ไม่สูบบุหรี่
  • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

  รายละเอียดของงานโดยย่อ

  • ดูแลความเรียบร้อย ควบคุมการทำงานในสถานีสูบจ่ายน้ำมันตั้งแต่ตรวจเช็ค Pump และตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานีให้พร้อมใช้งาน, ดูแลพื้นที่โดยรอบสถานี
  • ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และดูหน้าจอ SCADA ในห้อง Control Room
  • สรุปรายงานประจำเดือน
  • ตรวจสอบการทำงานของ Contractor

   

          ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติย่อ+วุฒิการศึกษา+เอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่

  • Email : nitiporn@thappline.co.th   หรือมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  • หรือส่งจดหมายมาที่ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล  (สมัครงาน)    บริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย   จำกัด    2/8   หมู่ 11 ถ. ลำลูกกา  ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150     โทรศัพท์ 02-0349199 , 0-2533-2190   ต่อ 1131, 064-8244656  โทรสาร 02-0349160  

   

  สมัคร online กรอกใบสมัครตาม Link ข้างล่าง

  https://forms.gle/8Wd2JyzbF6n3PU7dA

  *** ยกเลิกการใช้งานปุ่มสมัครงานด้านล่าง***


ผู้ประสานงานกฎหมายด้านปฎิบัติการ 1 ตำแหน่ง

 • ประจำลำลูกกา
 • ผู้ประสานงานกฎหมายด้านปฎิบัติการ ประจำลำลูกกา จ.ปทุมธานี

  • เพศ ชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หากจบเนติบัณฑิตหรือมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์หรือเคยทำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคลังน้ำมัน และงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง หรืองานกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐได้
  • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้าพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ตามแนวท่อได้
  • มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
  • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ จบรักษาดินแดน (รด.)
  • มีจิตสำนึกความปลอดภัย

  รายละเอียดของงานโดยย่อ

  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ฝ่ายปฎิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานรัฐ ฯลฯ
  • เจรจาต่อรอง หรือแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ และชุมชน
  • ปฎิบัติงานร่วมกับทีมสายตรวจแนวท่อ เรียนรู้แนวท่อส่งน้ำมัน และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
  • ประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมควบคุมภายใน จัดทำแผนและปฎิบัติตามแผน รายงานผลการดำเนินการ

   

                  ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติย่อ+วุฒิการศึกษา+เอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่

  • Email : nitiporn@thappline.co.th   หรือมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  • หรือส่งจดหมายมาที่ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล  (สมัครงาน)    บริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย   จำกัด    2/8   หมู่ 11    ถ. ลำลูกกา   ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา       จ. ปทุมธานี 12150        โทรศัพท์ 02-0349199 , 0-2533-2190   ต่อ 1131, 064-8244656  โทรสาร 02-0349160  


  สมัคร online กรุณากรอกใบสมัครตาม Link ข้างล่าง

  https://forms.gle/8Wd2JyzbF6n3PU7dA

  *** ยกเลิกการใช้งานปุ่มสมัครงานด้านล่าง***


Page 1 of 1