ร่วมงานกับเรา


Corporate Communications Officer/ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง

 • ประจำลำลูกกา
 • Specification
  -Age require 25-35 years old 
  -Bachelor’s Degree in Public Relations/Mass Communications or related fields
  -At least 3 years experiences in Public  Relations and Mass Communications and capable to organize community relations and CSR activities and writing  PR news both Thai English  fluently
  -Creative and pro-active with pleasant personality
  -Good Human Relations and problem solving skills
  -Good computer literacy in MS office and  program for media as well. 
  -Good command of written and spoken English
   
  คุณสมบัติ
  -อายุ 25-35 ปี
  -การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศสาสตร์/สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  -มีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อสารองค์กร และการจัดกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี  และสามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งไทยและอังกฤษได้ดี
  -มีความคิดสร้างสรรค์ คล่องตัวสูง รวมทั้งมีบุคลิกภาพดี และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์และ CSR ได้ดี
  -มีมนุษยสัมพันธ์  และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms office ได้ดี และใช้โปรแกรมในการทำงานสื่อสิ่งพิมพ์ได้ดี
  -สามารถเขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ดี 
   

   

  ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติย่อ+วุฒิการศึกษา+เอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่

  ·       Email : nitiporn@thappline.co.th   หรือมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท

  หรือส่งจดหมายมาที่ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล  (สมัครงาน)    บริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย   จำกัด    2/8   หมู่ 11    ถ. ลำลูกกา   ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา       จ. ปทุมธานี 12150       โทรศัพท์ 0-2034-9199 , 0-2533-2190   ต่อ 1131  โทรสาร 0-2533-2186   


Page 1 of 1