ร่วมงานกับเรา


IS Analyst / Programmer 1 ตำแหน่ง

 • ประจำคลังลำลูกกา
 •                                                  *** URGENTLY REQUIRED ***

                                                         CAREER OPPORTUNITIES

                                    WITH OIL  PIPELINE  TRANSPORTATION COMPANY

  THAI PETROLEUM PIPELINE CO., LTD. is one of Thailand’s first organizations introducing oil transport through pipelines. Our distributions begin  from Refineries at Sriracha/Map Ta Phut to our two oil terminals at Lumlukka and Saraburi.  Our shareholders  are  seven major oil companies namely OR, ESSO, SHELL, CHEVRON,THAIOIL, Q8,  and SUSCO.  We offer challenging jobs, good career development, attractive salaries and benefits-welfare schemes comparable with other major oil companies,  Due to our rapid growth we are looking for energetic and capable person to fill in the following position:-

            IS Analyst / Programmer

  ·        Bachelor/Master Degree in Computer Science, Computer Engineering or related fields.

  ·        3 - 5  years’ experience ability analysis  and    design system in   Programming VB.Net,  ASP.Net Core MVC C#, SQL Server)

  ·        Should have knowledge of frontend development with Angular and understand the frontend of the bootstrap framework and use npm

  ·        Knowledge of MSSQL database systems and OPP system development and OR-Mapping model management with Entity framework and Version Control Basic

  ·        Set up Computer Systems and Network Communication/Network Security (If any)

  ·        Good command of written and spoken English

  ·        Positive attitude and have a good human relationship

  ·        Work at Lumlukka Pathumthani

  Job Description

  ·          Administration and troubleshooting IT applications

  ·          Develop in-house applications

  ·          Database management

  ·          Web master

  **** pleasant personality and good human relations.*****

  Interested person please send your application and resume starting details of education, work experience and transcript, present salary and expected salary a recent photo via:

  ·        E-Mail to : nitiporn@thappline.co.th OR Mail to

  ·        Sansida  Bhimolratana

                       Human Resources  Manager

              THAI PETROLEUM PIPELINE CO., LTD.

              2/8 Moo 11, Lumlukka Road, Ladsawai, Lumlukka, Pathumthani 12150  

              Tel: 02-0349199 Ext. 1131, 064-8244656 Fax: 02-0349160           

   

  กรุณากรอกใบสมัครตาม Link ข้างล่าง

  https://forms.gle/8Wd2JyzbF6n3PU7dA


SRB Tas/Road Loading Operator 1 ตำแหน่ง

 • พนักงานควบคุมระบบการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์ สระบุรี
 • พนักงานควบคุมระบบการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์ สระบุรี (SRB Tas/Road  Loading Operator)

  • - วุฒิปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องมือวัด เครื่องกล อิเล็กทรอนิคส์ เทคนิคการผลิต  เทคนิคยานยนต์ หรือสาขาด้านช่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • - หากมีประสบการณ์เคยทำงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด หรือฝ่ายปฎิบัติการในงานด้านอุตสาหกรรมน้ำมัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • - สามารถทำงานกะได้
  • - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word, Excel หรือ Power Point ได้เป็นอย่างดี
  • - มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลภาษาอังกฤษทั้งการพูด และการเขียนได้เป็นอย่างดี
  • - ผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ จบรักษาดินแดน (รด.)
  • - ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • - ไม่กลัวความสูง / ไม่สูบบุหรี่
  • - มีความซื่อสัตย์ อดทน
  • - มีสำนึกความปลอดภัย
  • - มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • - ให้ความเคารพผู้อื่นและทำงานเป็นทีม
  • - สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี
  • ประจำคลังน้ำมันสระบุรี

  รายละเอียดของงานโดยย่อ

  • - ควบคุมการจ่ายน้ำมันลงรถยนต์ให้ถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐานตามนโยบายบริษัท
  • - ตรวจตราอุปกรณ์ก่อนการจ่ายน้ำมันให้ทำงานอย่างถูกต้อง แม่นยำ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมตลอดเวลา
  • - ติดต่อประสานงานกับ RD  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับน้ำมัน  
  • - ตรวจตราการทำงานของ Contractor และส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ทำงานให้ถูกต้องและปลอดภัย
  • - สรุปรายงาน  วิเคราะห์ ตัวเลขน้ำมันที่เกี่ยวข้อง
  • - ทำงานตามตารางกะ

  ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งใบสมัครและประวัติส่วนตัวที่ระบุการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หลักฐานการศึกษา รูปถ่ายปัจจุบันพร้อมระบุเงินเดือนปัจจุบัน และที่ต้องการมาที่

  • Email : nitiporn@thappline.co.th   หรือมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  • www.thappline.co.th-Jobsร่วมงานกับเรา
  • Postal mail to : Recruitment & Employee Relations Supervisor THAI PETROLEUM PIPELINE CO., LTD. 2/8 Moo 11, Lumlukka Road, Ladsawai, Lumlukka, Pathumthani 12150  Tel: 02-0349199 Ext. 1131 Fax: 02-0349160

   

  กรุณากรอกใบสมัครตาม Link ข้างล่าง

  https://forms.gle/8Wd2JyzbF6n3PU7dA

   


Page 1 of 1